ODOBRENA SREDSTVA GRADA DUGOG SELA

Grad Dugo Selo nam je odobrio Program ” Dajmo im da govore” za 2020 godinu u iznosu od 25.000,00 kn za sufinanciranje troškova programa. Zahvaljujemo se Gradu što nam daje podršku za poslovanje.

Komentari su zatvoreni.

Main navigation