Disgrafija

Disgrafija je stabilna nesposobnost djeteta da svlada vještinu pisanja (prema pravopisnim načelima određenoga jezika), koja se očituje u mnogobrojnim, trajnim i tipičnim pogreškama.

Teškoće tj. pogreške, nisu povezane s neznanjem pravopisa i trajno su zastupljene, bez obzira na stupanj intelektualnog i govornog razvoja, normalno stanje osjetila sluha i vida te redovito školovanje.

U velikom broju slučajeva disleksija i disgrafija javljaju se istovremeno kod djeteta. Ipak, u mnogim slučajevima specifične teškoće u pisanju postoje zasebno. Takvo dijete može imati teškoće u čitanju samo na početku školovanja, a ozbiljne teškoće u pisanju ostaju mnogo duže, kada je čitanje već svladano.

Statistička istraživanja pokazuju da su poremećaji u pisanju učenika 4., 5. i 6. razreda osnovne škole 2-3 puta češći nego poremećaji u čitanju. Takvom djetetu je potrebna terapija logopeda i psihologa. Terapija je dugotrajna, ali ako se redovito provodi rezultati su vidljivi nakon godine dana. Problem s vremenom sve više pojačava i dijete sve teže savladava nastavni plan i program.

PREMA UZORCIMA

  • Nasljedna disgrafija
  • Teškoće u pisanju uzrokovane djelovanjem vanjskih nepovoljnih utjecaja na dijete u razvoju
  • Kombinirani oblik

PREMA STUPNJU IZRAŽENOSTI

  • Laka disgrafija
  • Izražena disgrafija
  • Agrafija (potpuna nesposobnost pisanja).

Main navigation