Poremećaj ponašanja – pažnje

To su djeca s poremećajem hiperaktivnog nedostatka pažnje s izvjesnim neurološkim poremećajima.

Često se misli da su to razmažena djeca koja su se odlučila tako ponašati, traumatizirana ili djeca s ozbiljnim obiteljskim i emocionalnim problemima, koji mogu izazvati određene posljedice.

Ti poremećaji u mozgu mogu biti uzrokovani nasljednim čimbenicima, različitim bolestima (meningitis, encefalitis, visokom temperaturom), trovanjima olovom i drugim otrovnim tvarima, teškim porodom, ozljedama mozga, zloporabom droga i drugih sredstava ovisnosti i dr.

Poremećaj hiperaktivnog nedostatka pažnje, prema optimističnim procjenama stručnjaka, pogađa 3 – 10% djece do pesimističkih 20% djece među školskom populacijom. Kod dječaka je ovaj poremećaj 2 – 3 puta češći nego kod djevojčica i uglavnom se veže za urbane sredine.

Tri su značajke poremećaja hiperaktivnog nedostatka pažnje:

 • nepažnja i odsutnost
 • hiperaktivnost
 • impulzivnost.

Neka tipična ponašanja za nepažnju i odsutnost koja uzrokuju poteškoće u fokusiranju na ono što je bitno u školi i životu su:

 • kratak raspon pažnje
 • poteškoće zadržavanja pažnje na jednoj stvari
 • poteškoće u kompletiranju započetog zadatka
 • problemi sa organizacijom
 • problemi slušanja i praćenja uputa
 • poteškoće u prebacivanju sa jedne na drugu aktivnost
 • zaboravnost
 • sanjarenje i sl.

Kako bi se izbjegle pogreške, nepotrebna etiketiranja zasnovana na pukoj opservaciji i impresiji, pojedinog stručnjaka, konačnu ocjenu – dijagnozu o postojanju poremećaja treba tražiti u timskom radu, timski strukturiranom razgovoru s djetetom koji će voditi dječji psiholog, klinički psiholog, pedijatar, pedagog njegovim roditeljima, odgajateljima, učiteljima i nastavnicima.

Blagovremena, (u ranom razdoblju poremećaja) pravilno postavljena dijagnoza od velike je važnosti za utvrđivanje uzroka i postupaka liječenja, ali i planiranja i provođenja strategija za pomoć djeci sa ovim problemom u svim životnim situacijama.

Main navigation