Zlostavljana djeca

Treba imati na umu da uz tjelesno zlostavljanje djece, postoje i emocionalno i psihološko zlostavljanje koje svako na svoj način koči normalan i zdrav razvoj djeteta.

Od druge djece (mobbing), roditelja i odrasle osobe

Znakovi izravnog zlostavljanja djece često su dramatični:

 • modrice
 • ozljede
 • rane
 • opekline od ugašene cigarete
 • izbijeni zubi
 • višestruki koštani prijelomi
 • unutarnja krvarenja
 • usporen tjelesni i psihički razvitak
 • zakazivanje u školskom učenju
 • bijeg od kuće
 • skitnja
 • alkoholizam
 • narkomanija
 • ponekad pokušaj pa i počinjeno samoubojstvo.

Neke od trajnih posljedice kod nesretnog djeteta su:

 • strah
 • nepovjerenje u ljude
 • hiperaktivnost
 • frustriranost
 • prostitucija
 • agresija
 • razbojstvo
 • asocijalno, antisocijalno, delinkventno i kriminalno ponašanje.

Kad porastu, postaju grubi roditelji i obično zlostavljaju vlastite sinove i kćeri.

Istraživanja pokazuju da se zlostavljana djeca mnogo češće od drugih pojavljuju kao budući potencijalni počinitelji silovanja, razbojstava, kaznenih i prekršajnih djela.

Kada se otkrije zlostavljano dijete treba ga žurno izdvojiti iz obitelji, ako je u njoj zlostavljano, te smjestiti u zdravstvu ustanovu i uključiti u rješavanje problema multidisciplinarni rad liječnika, socijalnog djelatnika, psihologa, pedagoga, defektologa, policije, odvjetništva i pravosudnih organa.

Istovremeno, valja poduzimati mjere liječenja, saniranja situacije u obitelji te obavljati savjetodavan i psihoterapeutski rad s roditeljima, kako bi oni korigirali svoje ponašanje i odnos glede djeteta.

Main navigation