Stručni tim

Stručni tim udruge ADHD I JA sastoji se od logopeda, psihologa, defektologa i psihijatra.

LOGOPED

Osoba koja pomaže djeci i ljudima razviti njihove komunikacijske sposobnosti.

Njegova usluga uključuje prevenciju, dijagnostiku, razvoj i terapiju glasa i govora.

Poremećaji u razvoju govora predstavljaju često vrlo kompleksnu sliku koja zahtijeva isto tako i kompleksan pristup. Dijagnosticiranje je teško,
naročito ako kod djeteta postoje i drugi poremećaji kao što su oštećenje vida, sluha, mentalna retardacija, psihotične smetnje razvoja i slično.

Zbog toga se dijagnoza najčešće postavlja na temelju mišljenja tima stručnjaka. Valja shvatiti da je stanje govora samo simptom često kompleksnog oštećenja
finih struktura središnjeg živčanog sustava koji je potrebno pravovremenom i pravovaljanom dijagnostikom prepoznati.

Neophodan je kod problematike vezane uz disleksiju, disgrafiju i individualni pristup učenju.

Main navigation