Stručni tim

Stručni tim udruge ADHD I JA sastoji se od logopeda, psihologa, defektologa i psihijatra.

LOGOPED

Osoba koja pomaže djeci i ljudima razviti njihove komunikacijske sposobnosti.

Njegova usluga uključuje prevenciju, dijagnostiku, razvoj i terapiju glasa i govora.

Poremećaji u razvoju govora predstavljaju često vrlo kompleksnu sliku koja zahtijeva isto tako i kompleksan pristup. Dijagnosticiranje je teško,
naročito ako kod djeteta postoje i drugi poremećaji kao što su oštećenje vida, sluha, mentalna retardacija, psihotične smetnje razvoja i slično.

Zbog toga se dijagnoza najčešće postavlja na temelju mišljenja tima stručnjaka. Valja shvatiti da je stanje govora samo simptom često kompleksnog oštećenja
finih struktura središnjeg živčanog sustava koji je potrebno pravovremenom i pravovaljanom dijagnostikom prepoznati.

Neophodan je kod problematike vezane uz disleksiju, disgrafiju i individualni pristup učenju.

PSIHOLOG

Psiholozi istražuju ponašanje pojedinaca i grupa te primjenjuju stečene spoznaje da bi riješili razne probleme ljudi. No poslovi različitih psihologa jako se razlikuju.

Neki psiholozi istražuju ljudsko ponašanje: laboratorijskim pokusima i terenskim istraživanjima oni nastoje otkriti kako ljudi opažaju, misle, uče, osjećaju.

Drugi su nastavnici koji poučavaju psihologiju u srednjim školama i na fakultetima. Treću skupinu čine psiholozi koji primjenjuju spoznaje o ljudskom ponašanju da bi
riješili praktične probleme u životu ljudi.

Ovisno o području primjene, primijenjeni psiholozi dijele se u velik broj različitih podskupina.

Školski psiholozi specijalizirani su za unapređenje postupaka odgoja i obrazovanja. Oni intervjuiraju i testiraju učenike te nastoje procijeniti njihove psihološke
probleme i izvore poteškoća u učenju. U suradnji s roditeljima i nastavnicima planiraju načine pomoći pojedinim učenicima. Bave se i unapređivanjem metoda poučavanja
i ocjenjivanja, ispitivanjem psihološke atmosfere u razredima, profesionalnim informiranjem i savjetovanjem učenika.

DEFEKTOLOG

Defektolozi otkrivaju, poučavaju i osposobljavaju za život osobe sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvitku i osobe s poremećajima u ponašanju.

Stečena znanja primjenjuju u kliničkoj i edukacijskoj praksi, odnosno u praksi preodgoja.

Malobrojni su oni koji se bave istraživačkim radom kojem je glavna svrha unapređivanje postupaka rehabilitacije osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvitku,
odnosno unapređivanje metoda resocijalizacije osoba s poremećajima u ponašanju. Većina njih primjenjuje stečena znanja u neposrednom radu na rehabilitaciji,
odnosno resocijalizaciji. Već tijekom svog školovanja usmjeruju se u jedan od tri osnovna smjera: rehabilitacija, poremećaji u ponašanju i logopedija.

PSIHIJATAR

Liječnik koji se specijalizirao (dodatnom četverogodišnjom edukacijom, nakon završetka medicinskog fakulteta) za dijagnostiku i liječenje duševnih bolesti,
odnosno zaštitu duševnog zdravlja.

Psihijatar se bavi liječenjem osoba s duševnim poremećajima, kao što su shizofrenija, depresivni poremećaji, PTSP, fobije, demencija, ovisnosti i slično.

U okviru psihijatrije postoje različite mogućnosti za vid specijalizacije psihijatara, na primjer biologijska psihijatrija, psihoterapija, forenzička psihijatrija,
dječja i adolescentna psihijatrija, gerijatrijska psihijatrija i slično.

Main navigation