Prihodi udruge ADHD I JA za 2009. godinu

Ukupni prihodi udruge ADHD I JA u 2009. godini iznose 159.406,98 kn

 

Rashodi udruge ADHD I JA za 2009. godinu

Rashodi udruge ADHD I JA za 2009. godinu iznose 146.802,32 kn.

 

Main navigation