Zaposlenici udruge

 

IVA ŽAJA,  dipl. logoped

Iva ŽajaRođena  19.05.1986. u Splitu. Završila  gimnaziju u Trogiru. Studij  ERF (smjer logopedije ) u Zagrebu 2011. Bila je sudionik raznih stručnih seminara i edukacija. Radi kao stručni suradnik logoped u Udruzi s djecom koja imaju poteškoće u govoru,jeziku i komunikaciji.
Zaposlena u udruzi: 01.02.2011. – 05.09.2011.

BOŽANA OSTOJIĆ,  prof. hrvatskog jezika i književnosti

Božana OstojićRođena  16.10.1980. u Prozor-Rama, BiH. Završila gimnaziju u Prozor-Rami. Studij Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru  (hrvatski jezik i književnost) 2006.god. Sudionik raznih seminara i edukacija. U Udruzi  radi od 2009. na poslovima  prof. hrvatskog jezika (instruktor) za pomoć u učenju s djecom koja imaju poteškoće.
Zaposlena u udruzi: 23.09.2009. – 31.08.2010. te 15.11.2010. – 21.10.2011.

SANJA JOZIĆ, magistar psihologije

Sanja Jozić Rođena 21.04.1985. u Čakovcu. Završila gimnaziju U Zagrebu. Diplomirala na Hrvatskim studijima (smjer psihologija)  Sveučilišta u Zagrebu 2009. U Udruzi radi od 2009. kao stručni suradnik – psiholog s djecom koja imaju poteškoće u razvoju. U edukaciji je iz Integrativne psihoterapije, 3. godina.
Zaposlena u udruzi: 01.11.2009. – 15.08.2011.

KATARINA GUGIĆ,  dipl. sociolog i kroatolog

Katarina Gugić Rođena  01.05.1973. u Hamburgu, SR Njemačka. Završila srednju trgovačku školu u Zagrebu. Diplomirala na Hrvatskim studijima (smjer sociolog- kroatolog)  u Zagrebu 2005. Zaposlenik Udruge od 2010. radi kao asistent u nastavi s djetetom s posebnim potrebama u Osnovnoj školi Ivan Benković.
Zaposlena u udruzi: 11.10.2010. – 10.04.2011.

RUŽA NEROVČIĆ,  dipl. novinar

Ruža NerovčićRođena  05.05.1979. u Travniku. Završila gimnaziju u Zagrebu. Diplomirala na Hrvatskim  studijima  (smjer novinarstvo) Sveučilište u Zagrebu 2004 god . U Udruzi radi od 2010. na poslovima promicanja Udruge na državnoj i međunarodnoj razini.
Zaposlena u udruzi: 13.05.2010. – 18.08.2013.

SANDRA  GERI,  predsjednica Udruge

Rođena 10.08.1973. u Zagrebu. Završila srednju ekonomsku školu  u Zagrebu. Studentica  Visoke poslovne škole Zagreb, smjer  menager u marketingu. Majka djeteta s teškoćama u razvoju, osnivač Udruge, obavlja dužnost predsjednice Udruge (drugi mandat). U Udruzi radi od 2007. na administrativno-knjigovodstvenim poslovima te  koordinaciji rada Udruge.
Zaposlena u udruzi: 03.12.2007. – još uvijek radi.

VESNA GROZDEK, graf.ing.

Rođena 28.04.1957. u Zagrebu. Završila gimnaziju u Zagrebu. Viša grafička škola u Zagrebu (smjer grafički inženjer) 1982. U Udruzi radi od 2009. kao vanjski suradnik na poslovima pomoći u učenju  s djecom s  poteškoćama u razvoju.
Zaposlena u udruzi: 01.06.2009. – još uvijek radi.

MARTINA JUGOVIĆ, dipl. socijalni pedagog- defektolog

Rođena   14.07.1984. u Novoj Gradiški. Završila gimnaziju u Novoj Gradiški. Studij ERF-a smjer socijalni pedagog( defektolog) U Zagrebu 2008. U Udruzi radi od 2009. kao vanjski suradnik  defektolog sa djecom  s poteškoćama  u razvoju.
Zaposlena u udruzi: 01.06.2009. – 31.11.2010.

Main navigation