Tjedni raspored rada

Tjedni raspored rada stručnog tima udruge ADHD I JA s djecom

Ponedjeljak

8.00 – 16.00 Psiholog Zora Prostorije Udruge
12.00 – 20.00 Logoped Ema Prostorije Udruge
8.00 – 16.00 Logoped Andrea Prostorije Udruge

Utorak

8.00 – 16.00 Psiholog Zora Prostorije Udruge
8.00 – 16.00 Logoped Ema Prostorije Udruge
12.00 – 20.00 Logoped Andrea Prostorije Udruge

Srijeda

12.00 – 20.00 Psiholog Zora Prostorije Udruge
8.00 – 16.00 Logoped Ema Prostorije Udruge
12.00 – 20.00 Logoped Andrea Prostorije Udruge

Četvrtak

12.00 – 20.00 Psiholog Zora Prostorije Udruge
12.00 – 20.00 Logoped Ema Prostorije Udruge
8.00 – 16.00 Logoped Andrea Prostorije Udruge

Petak

8.00 – 16.00 Psiholog Zora Prostorije Udruge
8.00 – 16.00 Logoped Ema Prostorije Udruge
8.00 – 16.00 Logoped Andrea Prostorije Udruge

 

Ured radi svaki dan od 8.00 do 16.00 sat

Main navigation