Tjedni raspored rada

Tjedni raspored rada stručnog tima udruge ADHD I JA s djecom

Ponedjeljak

8.00 – 16.00 Logoped Sandra Prostorije Udruge
8.00 – 16.00 Ured udruge Prostorije Udruge

Utorak

12.00 – 20.00 Logoped Sandra Prostorije Udruge
8.00 – 16.00 Ured udruge Prostorije Udruge

Srijeda

8.00 – 16.00 Logoped Sandra Prostorije Udruge
8.00 – 16.00 Ured udruge Prostorije Udruge

Četvrtak

12.00 – 20.00 Logoped Sandra Prostorije Udruge
8.00 – 16.00 Ured udruge Prostorije Udruge

Petak

12.00 – 20.00 Logoped Sandra Prostorije Udruge
8.00 – 16.00 Ured udruge Prostorije Udruge

Main navigation