Prihodi udruge ADHD I JA za 2008. godinu

Ukupni prihodi udruge ADHD I JA u 2008. godini iznose 25.765,13 kn

 

Rashodi udruge ADHD I JA za 2008. godinu

Rashodi udruge ADHD I JA za 2008. godinu iznose 23.206,32 kn.

 

Main navigation