Okrugli stol Prijedloga Nacrta nacionalne strategije za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih

Okrugli stol Prijedloga Nacrta nacionalne strategije za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih održan je 12. studenog 2008.godine u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi pod vodstvom državne tajnice Dorice Nikolić.

Na skupu su prisustvovali predsjednici plavog telefona, udruga koje se bave djecom, katoličke zajednice, profesori rehabilitacijskog fakulteta, predstavnici socijalne skrbi, predstavnici ministarstva unutarnjih poslova, ministarstva školstva, rehabilitacijskih centara te predsjednica dugoselske Udruge ADHD I JA Sandra Geri.

Razgovor je vođen na temu kako pomoći djeci koja imaju poremećaj u ponašanju i koliko je to veliki problem u društvu na području cijele RH.
Svi prisutni trebali su predložiti rješenje u rješavanju navedenog problema.

U razgovoru s državnom tajnicom predsjednica Udruge ADHD I JA Sandra Geri upoznala je gđu. Doricu Nikolić o radu i angažiranošću Udruge s djecom i roditeljima te planu daljnjeg rada i suradnju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Udruge ADHD I JA.

Sklopljena je suradnja i s ostalim Udrugama kako bi se zajedničkim snagama pomoglo onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Komentari su zatvoreni.

Main navigation