Rashodi udruge ADHD I JA za 2008. godinu

Rashodi udruge ADHD I JA za 2008. godinu iznose 23.206,32 kn.

 

Komentari su zatvoreni.

Main navigation