Rashodi udruge ADHD I JA za 2009. godinu

Rashodi udruge ADHD I JA za 2009. godinu iznose 146.802,32 kn.

 

Komentari su zatvoreni.

Main navigation