Rashodi udruge ADHD I JA za 2010. godinu

Rashodi udruge ADHD I JA za 2010. godinu iznose 292.758,69 kn.

 

Komentari su zatvoreni.

Main navigation