Održana prva redovna Skupština

Održana prva redovna Skupština Održali smo Prvu redovnu Skupštinu za 2018. godinu. Na Skuptini je iznešen novi način rada, financijsko i narativno izvješće za 2017 godinu, te financijski plan i plan rada za 2018. godinu. Ujedno smo se dogovarali o sudjelovanju na raznim manifestacijama vezanih uz organizaciju Grada, javljanje na sve raspisane Natječaje koji će biti u toku ove godine. Nakon održane Skupštine članovima je podjeljenja Dukat donacija.

Komentari su zatvoreni.

Main navigation