Odobren program HEP-a

Hrvatska elektroprivreda d.d. odobrila nam je projekt ” Nabava opreme i brošure” u iznosu od 10.000,00 kn. Odobrenim sredstvima kupit će se računalo, izraditi nova brošura Udruge te ostala oprema za rad iste. Zahvaljujemo se HEP-u što je prepoznao naš program.

Komentari su zatvoreni.

Main navigation